top of page
DOOR WIE, VOOR WIE, HOE EN WAAROM

Community

Waarom een Diaconaal Centrum?

Juist in een tijd waarin gebrek aan verbondenheid, polarisatie en processen van uitsluiting de sociaal-maatschappelijke agenda bepalen, hanteert het Diaconaal Centrum Oost het credo: ‘omzien naar elkaar’. Dit streven naar inclusie raakt aan het hart van het evangelie – een naaste zijn voor je medemens. Ieder mens telt, wat betekent dat er blijvende aandacht voor elkaar nodig is. We geloven in de intrinsieke waarde van ieder mens. We vinden belangrijk om waar nodig mensen gevoel van waarde oftewel waardigheid terug te geven. Dit is dan ook de reden waarom we kiezen voor projecten of thema’s rondom armoedebestrijding, eenzaamheid en burgerinitiatieven. Al deze thema’s hebben invloed op de eigenwaarde van mensen.

 

Werkwijze

De werkwijze van het Diaconaal Centrum en kenmerkt zich door de presentiebenadering. Dat betekent dat we aanwezig zijn in het dagelijks leven en in de leefwereld van de bewoners. Samen dragen we het leven en samen maken we deel uit van een groter geheel.

Bevordering van gemeenschapsvorming is daarom een belangrijk onderdeel van het werk. Hier werken we aan door middel van een divers aanbod. Er worden tal van verbindende activiteiten georganiseerd zoals de koffieochtenden, cursussen voor bewoners en vrijwilligers, inloopspreekuren en filmavonden.

 

Daarnaast is een belangrijke functie van het Diaconaal Centrum Oost om bewoners met organisaties te verbinden. Door langdurige presentie in de buurt groeien er steeds meer kansen voor samenwerking met andere lokale initiatieven en activiteiten waardoor die verbinding met bewoners tot stand kan komen. Het Diaconaal Centrum Oost speelt hierin een belangrijke rol.

 

Diaconaal opbouwwerkers initiëren en coördineren samenwerking. Zo is er in de afgelopen jaren een samenwerking ontstaan met de Money-School, Buurtbuik, Oogst van Oogst en de Meevaart. Ook met de Buurtteams in Oost wordt veel samengewerkt. Het effect hiervan is dat het de gemeenschap versterkt, inspireert en verlevendigt.

 

Voor wie is het Diaconaal Centrum Oost?

We zijn er voor en door bewoners van Amsterdam Oost. Jong en oud, arm en rijk, dichtbij en veraf: iedereen is welkom om mee te doen.

Door wie

Het Diaconaal Centrum Oost (DCO) is een initiatief van de Protestantse Diaconie Amsterdam (PDA) en de drie lokale wijkkerken: De Elthetokerk, de Muiderkerk en de Binnenwaai.

Vrijwilligers spelen een belangrijke rol in het Diaconaal Centrum Oost. Zij ontvangen mensen, organiseren activiteiten en bieden hulp aan buurtbewoners die dit nodig hebben.

 

Vanaf 2020 maakt ook Buurthulp Oost – sinds 2013 gevestigd in hetzelfde gebouw – deel uit van het DCO. Hoewel Buurthulp Oost (BHO) een eigen rechtspersoon is en een eigen jaarplan hanteert, werken de medewerkers van BHO en het DCO intensief als team samen.

DCO4
WhatsApp Image 2022-08-17 at 6.17.55 PM.jpeg
bottom of page